Ad Ultima Careers

Trust takes years to build, seconds to break
and forever to repair.”
(J.Johnson)

We believe and care

Onze klanten verdienen het beste van ons allemaal en daarom staat éénieder van ons garant voor een professionele attitude, een persoonlijk commitment, de wil om te blijven groeien, de nodige flexibiliteit in beschikbaarheid in tijd en plaats. Proactief meedenken met je team en met je klant in een open debat cultuur creëert opportuniteiten voor alle partijen.

Dit alles leidt tot fantastische uitdagingen, kansen en voldoening maar dit betekent ook dat wij vaak ‘alles geven’ en dat moeten we samen managen.

Daarom willen we bij Ad Ultima Group oog hebben voor elkaar, voor een flexibel en sociaal kader met aandacht voor een optimale woon/werk balans, voor voldoende toegang tot permanente vorming en kiezen we resoluut voor een objectief evaluatiesysteem gekoppeld aan een actief HR beleid.

We adapt and improve

De razendsnel evoluerende wereld waarin Ad Ultima Group en onze klanten actief zijn vraagt van ons dat we zowel als bedrijf als werknemer leren omgaan met een vrij constante en aanzienlijke hoeveelheid aan verandering.

Stilstaan is achteruitgaan en dus kijken we vooruit en zetten we duidelijke lijnen uit waar we samen naar toe willen werken om op alle niveaus ook in de toekomst succesvol te zijn.

Onze organisatie probeert dan ook om voor elke werknemer de juiste context te creëren waarbinnen éénieder kan evolueren en zichzelf verder kan ontwikkelen   met oog voor ieders noden, tempo, ambitie en kerncompetenties.

Zelfreflectie, een gezonde honger naar expertise, inzicht in je eigen kernkwaliteiten en verbeterpunten en in die van je collega’s zijn dan ook echte aanraders om hier zelf je steentje aan bij te dragen.  Ook de nodige dosis pro-activiteit is hier belangrijk.

Together we tribe and share

Onze kracht zijn onze mensen; éénieder vormt een onmisbaar puzzelstukje.

We gaan voor nauwe contacten en teamwerk en zetten in om ieder puzzelstukje z’n juiste plaats te kunnen geven. We delen onze kennis en vertrekken altijd vanuit een partnership. Wij willen samen werken aan onze identiteit en deze steeds opnieuw verdiepen en vormgeven. Het opbouwen van een onophoudelijk nauwe betrokkenheid in onze teams en bij onze klanten vormt een continue schitterende uitdaging.

Als lid van deze ‘tribe’ draag ik de waarden van Ad Ultima Group hoog in het vaandel in al mijn persoonlijke contacten, onder eender welke vorm en zo ook op alle sociale mediakanalen.

Together we trust and respect

Wij bouwen met elkaar en  met onze klanten een respectvolle vertrouwensrelatie op.  Dit past volledig in onze Customer Intimacy strategie, waarbij we ook intern altijd ergens klanten hebben.

Wij staan voor directe aanspreekbaarheid, vertrouwen, respect, gelijkheid, erkenning, ruimte om te luisteren en initiatieven te nemen, inspraak en eerlijkheid.

Accountability is hierbij een belangrijke parameter, het nemen van de juiste verantwoordelijkheid op elk moment, los van ego’s.

Vertrouwen is het basisfundament van elke goede relatie. Vertrouwen opbouwen vraagt tijd, een open geest en positieve inzet.